Home > 2016 > March

Monthly Archives: March 2016

Easter Message

from Cardinal Quevedo

PASKO NG MULING PAGKABUHAY 2016 Minamahal kong Sambayan ng Arkidiyosesis ng Cotabato: Nais kong iparating ang Mensahe ng Pasko ng Muling Pagkabuhay sa lahat ng taong may mabubuting kalooban, Muslim, Kristiyano, Lumad, Hindus, Buddhists, Confucianists, at iba pa. Magkakaiba ang ating mga paniniwala.  Ang mga Kristiyano, halimbawa, ay naniniwala na si Hesus ay Diyos na nagkatawang-tao, na namatay at muling ... Read More »

Easter Message

from Cardinal Quevedo

Beloved People of the Archdiocese: May I address this Easter Message to everyone of goodwill, Muslims, Christians, Lumads, Hindus, Buddhists, Confucianists, etc. We have different beliefs.  Christians believe, for example, that Jesus is God who became a man, who died and rose from the dead.  Muslims believe that Jesus is only a prophet, was not crucified and did not rise ... Read More »